Skip to main content
dworek


Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Boguchwale

 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale szczyci się wysokimi wskaźnikami szkolnymi i indywidualnymi uzyskanymi przez abiturientów, co zostało potwierdzone zaszczytnym tytułem i miejscem szkoły pośród najlepszych liceów w Polsce (tytuł Brązowej Szkoły 2015 – miesięcznika „Perspektywy”).

 

FILM PROMOCYJNY SZKOŁY! - [link]

 

Uczniowie mają niepowtarzalną szansę zaprojektowania własnej ścieżki rozwoju edukacyjnego poprzez stworzenie indywidualnego profilu edukacyjnego, dokonując wyboru:

— dowolnego zestawu dwóch lub więcej przedmiotów rozszerzonych spośród następujących: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, język polski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia;

— interesujących przedmiotów uzupełniających, m.in. literatury polskiej, literatury angielskiej, literatury niemieckiej, matematyki elementarnej, języka łacińskiego, etyki;

— konfiguracji dwóch języków obcych spośród: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego realizowanych w grupach międzyoddziałowych nie mniejszych niż siedmiu uczniów;

— możliwości uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego – CAE (finansowanego przez LOB);

— szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych, kół naukowych i zainteresowań, warsztatów oraz sekcji sportowych.

 

Ponadto młodzież może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej oraz wielu projektach edukacyjnych realizowanych ze środków EFS, w tym także w projektach międzynarodowej wymiany młodzieży ERASMUS+.

 

Pełna swoboda przy wyborze przedmiotów rozszerzonych i języków obcych oraz przedmiotów uzupełniających zapewnia uczniom komfortowe planowanie swojej edukacji, przyczyniając się do osiągania wielu sukcesów. Na uwagę zasługuje fakt, iż wybór raz dokonany nie musi być ostateczny. Dzieje się tak w sytuacji, gdy licealista chce w przyszłości zmienić liczbę rozszerzeń lub ich rodzaj, mając na uwadze np. lepsze dostosowanie nauki do wybranego kierunku studiów.

 

Specjalną ofertę edukacyjną kierujemy do uczniów ambitnych, proponując naukę w oddziale dwujęzycznym, w którym nauczanie wybranych przedmiotów prowadzone jest w języku angielskim. Od kandydatów, oprócz spełnienia kryteriów kwalifikacji do Liceum, oczekujemy wykazania się znajomością języka angielskiego potwierdzoną zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

 

Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale zapewnia naukę według najwyższych standardów dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w dydaktyce. Realizacja przedmiotów rozszerzonych odbywa się w grupach o niewielkiej liczebności uczniów przy starannie dobranym materiale wykraczającym niejednokrotnie poza podstawę programową. Zajęcia z uczniami prowadzą nastawieni na sukces nauczyciele, w tym obcokrajowcy, o wysokich kwalifikacjach merytorycznych, z doświadczeniem akademickim oraz zdobytym podczas pracy w szkołach dwujęzycznych – międzynarodowych i brytyjskich. Sukces na maturze i podjęcie studiów, także na uczelniach zagranicznych, na wymarzonym kierunku zależy już tylko wyłącznie od systematycznej pracy licealistów.

 

Mnogość i atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez Liceum pozwala każdemu rozwijać indywidualne pasje i talenty. Wśród nauczycieli są artyści plastycy, przewodnicy turystyki kwalifikowanej, instruktorzy tańca towarzyskiego, trenerzy siatkówki oraz wielu innych dyscyplin sportowych. Organizują oni tematyczne imprezy szkolne i dyskoteki. Tradycją naszej szkoły jest również obóz integracyjny, w trakcie którego uczniowie mogą nawiązać kontakty interpersonalne i zbudować przyjazne relacje z przyszłymi koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy.

 

Naszym uczniom zapewniamy:

  • iPad osobisty dla każdego ucznia z oddziału dwujęzycznego,
  • laptop do wyłącznej dyspozycji na trzyletni cykl kształcenia,
  • bezpłatne podręczniki (tradycyjne i elektroniczne) z biblioteki szkolnej,
  • stypendia naukowe i socjalne,
  • obiady w restauracji – refundowane i odpłatne,
  • bezpłatny sierpniowy obóz integracyjny,
  • swobodny dostęp do szerokopasmowego internetu,
  • swobodny dostęp do kserokopiarki i drukarki.

 

Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale to szkoła wyjątkowa i jedyna taka na Podkarpaciu.

Spanish

Galleries